Filmi i frenave të makinës/Diafragma e frenave me membranë